Shop

Động cơ điện 4,0Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 4,0Kw – 2960 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,360,000 
Động cơ điện 4,0Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 4,0Kw – 1490 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,730,000 

Động cơ điện 1 pha toàn phát 1,5Kw – 2960 Vòng/phút tụ liền

1,090,000 

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 1.0Kw – 1500 Vòng/phút Tụ Liền HP Vỏ Gang

1,490,000 

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 1.5Kw – 1490 Vòng/phút Tụ Liền HP Vỏ Gang

1,900,000 

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 2,2Kw – 2960 Vòng/phút Tụ Liền

1,260,000 

Động cơ điện 1 pha Toàn Phát 2.2Kw – 1490 Vòng/phút Tụ Liền

1,330,000 

Động cơ điện 1 pha 0,25KW – 1490 vòng/phút toàn phát hộp cầu trên

620,000 

Động cơ điện 1 pha 0,25KW – 2960 vòng/phút toàn phát hộp cầu trên

600,000 

Động cơ điện 1 pha 0,37Kw – 1490 Vòng/phút TOÀN PHÁT hộp cầu trên

740,000 

Động cơ điện 1 pha 0,37Kw – 2960 Vòng/phút TOÀN PHÁT hộp cầu trên

720,000 

Động cơ điện 1 pha 0,55Kw – 1490 Vòng/phút TOÀN PHÁT hộp cầu trên

870,000 
0911.114.688