Động cơ điện 3 pha Việt Hung Toàn phát

Động cơ điện 4,0Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 4,0Kw – 2900 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,360,000 
Động cơ điện 4,0Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 4,0Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,730,000 

Động cơ điện 1 pha tụ liền 0,75kw – 1490 vòng/phút Mặt bích

1,160,000 
Động cơ điện 0,75Kw

Động cơ điện 3 pha 0,75Kw -1500 vòng phút hộp cầu ngang

1,110,000 
Động cơ điện 1,1Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 1,1Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

1,310,000 
Động cơ điện 1.5Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 1.5Kw – 2900 Vòng/phút hộp cầu ngang

1,400,000 

Động cơ điện 3 pha 22Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

11,400,000 
Động cơ điện 3,0Kw - 1490 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 3,0Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,370,000 
Động cơ điện 3,0Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 3,0Kw – 2900 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,110,000 
Động cơ điện 1,5Kw - 1490 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 1,5Kw – 1500 Vòng/phút

1,510,000 
Động cơ điện 11Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 11Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

6,550,000 

Động cơ điện 3 pha 15Kw – 2900 Vòng/phút hộp cầu ngang

6,900,000 
0911.114.688