Động cơ điện 3 pha Việt Hung Toàn phát

Động cơ điện 4,0Kw - 2900 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha 4,0Kw – 2960 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,360,000 
Động cơ điện 4,0Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 4,0Kw – 1490 Vòng/phút hộp cầu ngang

2,730,000 

Động cơ điện 1 pha tụ liền 0,75kw – 1490 vòng/phút Mặt bích

1,160,000 

Động cơ điện 3 pha 22Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

11,400,000 
Động cơ điện 0,75Kw

Động cơ điện 3 pha Viet Hung 0,75Kw -1490 vòng phút hộp cầu ngang

1,110,000 
Động cơ điện 1,1Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 Pha Viet Hung 1,1Kw – 1490 Vòng/phút hộp cầu ngang

1,310,000 

Động cơ điện 3 pha Viet Hung 1,1Kw – 2960 Vòng/phút hộp cầu ngang

1,220,000 
Động cơ điện 11Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 11Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

6,550,000 
Động cơ điện 18,5Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 18Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

10,530,000 

Động cơ điện 3 Pha 30Kw – 1500 Vòng/phút hộp cầu ngang

14,900,000 
Động cơ điện 5,5Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 5,5Kw – 1490 Vòng/phút hộp cầu ngang

3,700,000 
Động cơ điện 7,5Kw - 1500 Vòng/phút

Động cơ điện 3 pha 7,5Kw – 1490 Vòng/phút hộp cầu ngang

4,600,000 
0911.114.688