Động cơ điện ba pha Toàn phát

Động cơ điện 3 pha Toàn Phát 0,37Kw -1490 vòng phút hộp cầu trên

750,000 

Động cơ điện 3 pha 0,25Kw -1490 vòng phút hộp cầu trên

720,000 

Động cơ điện 3 pha 0,25Kw -2960 vòng phút hộp cầu trên

640,000 

Động cơ điện 3 pha Toàn Phát 0,18KW tốc độ 1490vg/phút hộp cầu trên

580,000 

Động cơ điện 3 pha Toàn Phát 0,37Kw -2960 vòng phút hộp cầu trên

700,000 

Động cơ điện 3 pha Toan Phat 0,55Kw -2960 vòng phút

750,000 

Động cơ điện 3 pha toàn phát 0,55KW- 1490 vòng/phút hộp cầu trên

950,000 

Động cơ điện 3 pha toàn phát 0,55KW- 1490 vòng/phút hộp cầu trên

950,000 

Động cơ điện 3 pha toàn phát 0,75KW- 1490 vòng/phút hộp cầu trên

1,040,000 

Động cơ điện 3 pha toàn phát 0,75KW- 2960 vòng/phút hộp cầu trên

970,000 

Động cơ điện 3 pha toàn phát 0,75KW- 980 vòng/phút hộp cầu trên

1,090,000 

Động cơ điện 3 pha toàn phát 1,1KW- 1490 vòng/phút hộp cầu trên

1,220,000 
0911.114.688